Milí priatelia,

v dokumentoch diecéznej synody Košickej arcidiecézy - konkrétne v Dekréte o masmédiách sa píše: "Na začiatku tohto tisícročia je výzvou pre Cirkev aj internet, aby jeho možnosti využívala pre ohlasovanie evanjeliového posolstva. Farnosti a cirkevné inštitúcie majú chápať a používať internet ako nástroj komunikácie, nástroj vnútorného priateľského dialógu medzi členmi Cirkvi, možnosť konzultácie s odborníkmi a posilnenie vzájomných zväzkov jednoty."
Preto sme sa rozhodli touto formou predstaviť život nášho farského spoločenstva. Podľa katechizmu Katolíckej cirkvi je poslaním farností uvádzať kresťanský ľud do liturgického života, zhromažďovať ho na liturgické slávenie, starať sa o život viery svojich členov ohlasovaním a počúvaním Božieho slova, slávením sviatostí, školou modlitby a ketechézou veriacich. Preto na tejto stránke môžete porovnať naše úsilie o naplnenie tohto poslania cez vytváranie spoločenstva v duchu Kristovej lásky, slávenia eucharistie a vysluhovania sviatostí i naše aktivity mimokostolného charakteru.
Stránka je určená tým, ktorí patria do tohto spoločenstva a tvoria ho, potom tým, ktorí v ňom majú svoje korene a pochádzajú z neho, ako aj všetkým, ktorí v sebe nosia rôzne otázniky a ich riešenia dúfajú objaviť v živote tejto duchovnej rodiny. Louis Lavelle vyhlásil: "Najväčšie dobro, ktoré môžeme iným urobiť, nie je v tom, že im odovzdáme svoje bohatstvo, ale v tom, že im odhalíme ich vlastné." Aj toto je cieľom našej stránky, aby každý, kto o ňu prejaví záujem, porozmýšľal o vlastných daroch a o tom, ako s nim naloží. Nech aj táto stránka pomôže každému z nás vydolovať to nádherné, čo do nás vložil Nebeský otec a zároveň ponúknuť to pre iných ako produkt spolupatričnosti a jednoty v láske.


 


duchovný otec Peter Čigáš